Education Finland – koulutusviennin ohjelma

Education Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, järjestää koulutusta, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Lisäksi ohjelmassa kehitetään uusia laajempia palvelukonsepteja yhdessä koulutusviennin toimijoiden kanssa.

Education Finland -ohjelmaa koordinoi Opetushallitus. Ohjelmaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

JÄSENILLE SUUNNATUT PALVELUT

Education Finland -koulutusviennin ohjelman jäsenyyden hakuehdot ja ohjelman palvelut. Ohjelma tarjoaa jäsenille vientiprosessin eri vaiheisiin suunnattuja palveluja:

 • näkyvyys valituilla kohdemarkkinoilla. Pääalueita ovat: Kaakkois-Aasia (Vietnam, Thaimaa, Indonesia), Kiina, Latinalainen Amerikka, GULFin alue ja Keski-Aasia
 • ”markkinaliidien” välittäminen ja ajantasaisen markkinatiedon keruu (yhteistyö Business Finlandin ja Team Finlandin kanssa)
 • kumppani-, ostaja-, ja sijoittajatapaamisia kohdemarkkinoilla ja Suomessa
 • näkyvyys kasvuohjelman markkinointimateriaaleissa (mm. www-sivuilla, painetuissa esitteissä ja esityksissä) sekä yhteisissä tilaisuuksissa (messut, vienninedistämismatkat ja vierailut)
 • kasvuohjelman järjestämät verkostoitumistilaisuudet
 • markkinointiviestinnän tuki ohjelman omissa ja Team Finland -kanavissa
 • ohjelman järjestämät koulutus- ja valmennustilaisuudet
 • yhteyksiä rahoittajiin
 • arvovaltapalvelut ja yhteyksien luominen ulkomailla yhteistyössä lähetystöjen kanssa. Yhteistyötä myös Suomessa toimivien ulkomaisten edustustojen kanssa
 • vientiä tukeva Education Finland-jäsenlogon käyttöoikeus.
   

Jäsenet kutsutaan osallistumaan palveluiden kehittämiseen. Palveluiden kehitystyöhön ja toteutukseen olemme varanneet rahoitusta ostettaviin hankintoihin (julkisten hankintasäännösten mukaisesti). Toimintaperiaatteina ovat avoimuus, yhteistyö ja läpinäkyvyys.

Ohjelman toimintaa tukee sidosryhmien edustajien ryhmä. Ryhmän kautta voidaan välittää sidosryhmien odotuksia ohjelmalle ja informoida ohjelman tavoitteista vastaavasti.

Education Finland -ohjelman jäseneksi voi hakeutua jatkuvalla periaatteella. Jäseneksi hyväksymisen valmistelee Education Finland-tiimi ja varmistaa hakijoiden osalta sen, että niiden jäsenyyskriteerit täyttyvät. Haku jäseneksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (linkki alla). Valintapäätökset vahvistaa Opetushallituksen pääjohtaja.

 

Vuoden 2022 jäsenhaku on nyt auki!

Hae jäseneksi – täytä hakulomake verkossa

 

JÄSENYYDEN EHDOT JA EDELLYTYKSET

(Päivitetty 11.3.2021)

Education Finland -ohjelmaan osallistuminen edellyttää, että

 1. Yritys/organisaatio on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Se täyttää taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset jatkuvaan ja omiin tuotteisiin perustuvaan kannattavaan koulutusvientitoimintaan.
 2. Yrityksen/organisaation omistus on merkittävältä osin kotimaisessa omistuksessa ja sen johto toimii Suomessa.
 3. Yritys/organisaatio työllistää vähintään 2 henkilöä. Sen pääasiallinen toimipaikka ja verotusmaa on Suomi.
 4. Yritys/organisaatio harjoittaa koulutus- ja osaamisalan liiketoimintaa, josta osa tai kokonaan suuntautuu ulkomaille.
 5. Yritys/organisaatio on harjoittanut koulutusvientitoimintaa vähintään 2 vuotta. (tai sen omistajat/työntekijät ovat toimineet vastaavissa tehtävissä onnistuneesti, vähintään 2 vuotta).
 6. Yritys/organisaatio sitoutuu noudattamaan jäsenistön yhdessä laatimia Code of Conduct –pelisääntöjä.
 7. Yritys/organisaatio on huolehtinut yhteiskunnallisista velvoitteista ja maksuista. Yritys/organisaatio sitoutuu ilmoittamaan sen toimintaan vaikuttavat merkittävistä (sisäisistä tai ulkopuolisista) muutoksista ohjelmatiimille.
 8. Yritys/organisaatio sitoutuu raportoimaan ja ylläpitämään Education Finland -ohjelmalle toimintaansa koskevat perustiedot, palvelukuvauksen sekä koulutusviennin mittareiden edellyttämät tiedot (esim. tieto päättyneen tilikauden liikevaihdosta (arvosta) tai merkittävistä muutoksista yritystoiminnassa).
 9. Yritys/organisaatio suorittaa vuotuisen jäsenmaksun sovittuun määräaikaan mennessä. (Mikäli yritys/organisaatio laiminlyö muistutuksesta huolimatta jäsenmaksunsa maksamisen tai muut edellä mainitut asiat, yritys katsotaan eronneeksi/voidaan erottaa ohjelmasta).

Jäseneksi hyväksyttyjen yritysten/organisaatioiden kanssa olemme laatineet yhteiset pelisäännöt tukemaan vientitoimintaa (ns. code of conduct), joita jäseneksi hyväksyttyjen yritysten/organisaatioiden tulee noudattaa.

Hakijalta pyydetään hakulomakkeessa mm. koulutusvientiin tarkoitettujen tuotteiden ja palveluiden kuvaus ja mahdolliset kotimaiset ja kansainväliset asiakasreferenssit/caset. Lisäksi yritys sitoutuu informoimaan ohjelmaa etukäteen suunnittelemistaan viennin edistämisen matkoista mm. messuille ym. tapahtumiin (päällekkäisten ja toimijoiden toisistaan tietämättä olevien matkojen välttämiseksi, ja yhteismarkkinoinnin kehittämiseksi). Tieto tästä tulee olla myös jaettavissa Team Finland -verkoston jäsenille (mm. ministeriöt, lähetystöt ja muut vastaavat).

Education Finland -ohjelma on oikeutettu käyttämään osallistuvan yrityksen antamia tietoja, yhteystietoja ja logoa ohjelman toimintaan liittyvässä viestinnässä ja internetissä.

JÄSENMAKSU

(Päivitetty 26.3.2021)

Jäseneksi valittu yritys sitoutuu maksamaan koulutusviennin liikevaihtoon perustuvan jäsenmaksun. Maksu kattaa vuoden 2022 (31.3.2023 asti).

Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksun suuruus porrastetaan yrityksen/organisaation viimeksi päättyneen tilikauden koulutusviennin liikevaihdon suuruuden mukaan. Myös vuonna 2022 jäsenmaksuun huomioidaan koronapandemiasta johtuen 50 % alennus. Täten jäsenmaksujen suuruus vuonna 2022 on seuraava:

•    150 € (norm. 300 €), jos koulutusviennin liikevaihtoa on kertynyt alle 10 000 € edeltävällä päättyneellä tilikaudella,
•    300 € (norm. 600 €), jos koulutusviennin liikevaihtoa on kertynyt 10 001- 500 000 € edeltävällä päättyneellä tilikaudella tai
•    600 € (norm. 1 200 €), kun koulutusviennin liikevaihtoa on 500 001 tai enemmän.

Osallistumismaksun suorittaminen antaa yritykselle oikeuden osallistua ohjelman toimintaan edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti. Lasku lähetetään hyväksymispäätöksen jälkeen (ja sen jälkeen vuosittain) hakemuksessa mainittuun laskutusosoitteeseen.

Mahdolliset osallistumismaksut, henkilöstökustannukset, matkakustannukset ja muut osallistumisesta aiheutuneet kustannukset ovat osallistujalle omakustanteisia.

KOULUTUSVIENTIÄ ALOITTELEVAT YRITYKSET (2020 alkaen)

Ohjelmaan voi hakea jäseneksi koulutusvientiä aloittelevien yritysten ryhmään, jos varsinaiset jäsenkriteerit eivät vielä vientiliiketoiminnan osalta täyty. Yleisistä jäsenkriteereistä poiketen koulutusvientiä aloittelevien yritysten kriteeri kohdan 2 osalta on, että yrityksellä on olemassa oleva palvelu/tuotevalikoima, jota voidaan hyödyntää kansainvälisillä koulutusalan markkinoilla Koulutusvientiä aloittelevien yritysten vuosittainen maksu on 100€, ja se oikeuttaa osallistumaan osaan ohjelman järjestämistä koulutuksista sekä saamaan muuta ohjelman välittämää informaatiota.

JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN

Osallistumismaksua ei palauteta, vaikka yritys päättäisi myöhemmin jättäytyä pois ohjelmasta tai jäsenyys päätetään.

Jäsenyys voidaan päättää lakkaamaan välittömästi, mikäli jäsenorganisaatio ei enää täytä jäsenyysehtoja tai se rikkoo tai laiminlyö jäsenkriteeristön ehtoja ja ohjeistusta. Päätöstä ennen kuullaan jäsenorganisaatiota. Päätöksen jäsenyyden lakkaamisesta tekee Opetushallituksen pääjohtaja Education Finland tiimin valmistelemasta esityksestä.

------------------------------------------------------------------

CODE OF CONDUCT

Hyvän kaupan säännöt (code of conduct) Education Finland -jäsenille.
Vahvistettu 14.2.2018,  päivitetty 14.1.2020.

TAUSTA JA TAVOITTEET

Education Finland -ohjelman keskeiset periaatteet ovat toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus, ja yhteistyö. Ohjelman jäsen on jo lähtökohtaisesti sitoutunut ohjelman periaatteisiin, sekä määrällisiin ja laadullisiin kasvutavoitteisiin. Ohjelmassa on jäsenenä useita organisaatioita ja ohjelman tavoitteena on olla enemmän kuin jäsentensä summa. Jäsenten kesken olemme luoneet hyvän kaupan ja yhteisen toiminnan säännöt keskinäiseen ja ulkoiseen toimintaamme kotimaassa ja ulkomailla.

MIETIMME ASIAKKAAN ETUA ENSIN

Hyvän kaupan säännöissämme tavoittelemme ensisijaisesti asiakkaan etua. Käsittelemme kaikkea asiakasta koskevia tietoja luottamuksellisesti. Asiakaskeskeisyyden tulee olla kaikkien jäsenten tavoite ja toimintaperiaate. Koulutusvienti on palveluliiketoimintaa. Tämän edun saavuttaaksemme meidän on tarpeen tuntea toisemme (jäsenyritykset ja -organisaatiot), toistemme palveluvalikoima sekä mahdollisuutemme yhteiseen markkinointiin ja muuhun kattavampaan yhteistyöhön, oman toimintamme rinnalla.

OLEMME YHDENVERTAISIA JÄSENINÄ, ERILAISIA TOIMIJOINA

Jäsenet ovat yhdenvertaisia ohjelmassa erityisesti ulkoisen viestinnän suhteen. Organisaatioidemme ja toimintojemme luonteista johtuen palvelutarpeemme ovat erilaisia. Ymmärrämme, että aktiivisuus jäsenenä kannattaa, ja siihen myös ohjelma kannustaa. Keskinäisen kilpailun sijasta edistämme laaja-alaista yhteistyötä.

MITEN SAAMME JA TARTUMME MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN?

Education Finland tarjoaa koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista ja kannustaa asiakkuuksien jakamiseen. Team Finland -verkoston kautta tulevat ’liidit’ ohjataan jäsenille tiedoksi ensisijaisesti marketopportunities.fi-palvelun prosessien mukaisesti ja sitä hyödyntäen.
Jäseniä kannustetaan ohjaamaan heille tulleita tarjouspyyntöjä ja tiedusteluita ohjelmatiimin kautta muille jäsenille, mikäli eivät itse vastaa tulleeseen pyyntöön. Liidin vastaanottaneelle ja asiakkaan kanssa neuvottelun käynnistäneelle jäsenorganisaatioille annetaan neuvottelurauha. Mikäli jäsenet huomaavat toimivansa keskinäisessä kilpailutilanteessa kohdemarkkinoilla tai valikoidun asiakkaan suhteen, Education Finland ohjelmatiimiä voi pyytää asiassa puolueettomaksi välittäjäksi.

MITEN PÄÄSEMME RYHMITTYMIIN TAI HANKEKUMPPANEIKSI?

Jäsenet esitellään Education Finland ohjelman sivuilla ja jäsenten yhteystiedot ovat koottuna myös jäsenten käyttöön avatussa intranetissä (eDuuni-ympäristössä). Kukin jäsen huolehtii tietojensa ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Education Finland ohjelmatiimi ylläpitää tietoa palvelujaan tarjonneista konsultti- ja alihankintayrityksistä. Nämä tiedot talletetaan eDuuniin yritysten annettua luvan tietojen julkaisuun.

Jäsenet voivat jakaa keskenään markkina-aikomuksensa nähtäväksi, pyytää muita ottamaan yhteyttä ja koota palveluverkkoa sekä arvoketjuja. Jäsenillä voi olla myös muita alihankkijoita, joiden laadusta kukin vastaa verkostossaan kuin omastaan. Education Finland ohjelman tapahtumat ovat luontevia paikkoja tutustua toisiin toimijoihin ja ryhmittyä koulutusvientitarkoituksiin.

MITEN SUHTAUDUMME TOISTEMME LIIKESALAISUUKSIIN JA TEKIJÄNOIKEUKSIIN?

Tavoitteena on, että toiminnasta, tuotteista ja palveluista viestitään avoimesti. Ohjelman jäsenet kunnioittavat toiminnassaan tekijän- ja omistusoikeuksia, ja noudattavat näihin liittyvää lainsäädäntöä sekä omien organisaatioidensa mahdollisia ohjeita. Lisäksi jäsenet varmistavat näihin liittyvät kohdemarkkinoiden säännökset.

Jokaisella jäsenellä on oikeus päättää, mitkä asiat kuuluvat liikesalaisuuksien piiriin. Näihin on lueteltavissa omaperäinen liikeidea, tuotteen tai palvelun markkinointi, hinnoittelu ja tekniset tiedot siinä laajuudessa, kun jäsen näin määrittää. Education Finland -ohjelma kokoaa jäsenten liiketoiminnasta tietoa myös sen julkisrahoittajien tarpeisiin: nämä tiedot käsitellään ryhmiteltynä ja anonyymeina siten, että yksittäisen jäsenorganisaation tiedot eivät tule raporteissa esille.

VAALIMME JA KANNAMME VASTUUTA SUOMEN BRÄNDI- JA KILPAILUTEKIJÖISTÄ

Suomen koulutusmaine ja bränditekijät ovat rakentuneet pitkäaikaisen kehityksen tuloksena. Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakennettu yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien perustalle. Sen ytimessä on mm. jokaisen oikeus koulutukseen, ihmisoikeudet, inklusiivinen opetus, laadukas opettajankoulutus, turvallinen oppimisympäristö, oppimismyönteisyys ja hyvin toimiva hallinto. Jäsenten oma toiminta osaltaan ylläpitää ja vahvistaa Suomen maakuvaa ja siihen liittyvää koulutusbrändiä maailmalla. Toiminnassa huomioimme myös paikallisen kulttuurin tapoja ja edistämme lapsen oikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista koulutuksen saralla.

Jäsenet eivät myöskään käytä omassa toiminnassaan ja markkinoinnissaan harhaanjohtavaa tai helposti väärin ymmärrettävissä olevaa tietoa itsestään (esim. yrityksen nimenä Education and Science Center, Education Council tai Education Agency tai vastaava), omasta toiminnastaan tai koulutusjärjestelmästämme.

TOIMIMME EETTISESTI JA VASTUULLISESTI

Jäsenet toteuttavat kaikessa palveluliiketoiminnassaan yhteisiä eettisiä periaatteita ja noudattavat alaa sääteleviä lakeja.

Jäsenet viestivät vain oikeaa ja varmistettua tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, jotta kauppaneuvotteluissa ei tule katteettomia lupauksia tai virheellistä tietoa Suomen koulutusmarkkinoista ja toimijoiden rooleista (erityisesti tutkintojen ja tutkintokoulutuksen sekä muun lainsäädännöllä säännellyn toiminnan osalta).

Mikäli jäsenyritys tai sen palveluksessa oleva henkilöstö on ulkopuolisen laillisuusselvityksen kohteena, tulee yrityksen ilmoittaa siitä ohjelmajohtajalle. Samalla ratkaistaan, tuleeko yrityksen pidättäytyä Education Finland ohjelmassa toimimisesta ja sen tunnusten käyttämisestä, kunnes asia on ratkaistu.

Jäsenet huolehtivat, että vieraanvaraisuus asiakkaille, henkilöstölle tai edustajille on kohtuullista, eikä tätä voida kohtuudella pitää lahjuksina tai sopimattomien syiden vuoksi tai muutoin rikkoa Suomen ja/tai kohdemaan lakia ja/tai määräyksiä. Jäsenet huolehtivat myös, että kun liiketoiminnassa tarjotaan liiketoiminnan kohteliaisuuksia, sitä ei voida tulkita aikomukseksi saada epäoikeudenmukaista etua.

Yleinen ohje sen arvioimiseksi, onko vieraanvaraisuus sopivaa, on se, onko asian julkinen paljastaminen haitallista yritykselle, Education Finlandille tai vastaanottajalle. Tavanomaista vieraanvaraisuutta on esimerkiksi kohtuullisuutta noudattava lounas tai illallinen tarjottuna asiakkaalle tai yhteistyökumppanille tai esimerkiksi kohtuullista hintatasoa edustava liikelahja.

Eettisyys ja vastuullisuus liittyvät myös alihankintoihin: jäsenet varmistavat alihankkijoiden toiminnan laadun ja palveluketjun dokumentoinnin. Education Finland ohjelmatiimiltä, Team Finland ja Business Finland -verkostoista jäsenet voivat saada tukea uusien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien taustojen selvittämiseen sekä muita vakiintuneita arvovaltapalveluita kunkin organisaation omien palvelulupausten mukaisesti.

JÄSENTUNNUKSEN KÄYTTÄMINEN

Education Finland ohjelman hyväksytyt jäsenet saavat käyttää virallista jäsentunnusta (Official Member – Education Finland). Organisaatioiden yhteismateriaalissa logo tulee sijoittaa siten, että se liitetään vain jäsenorganisaation tietojen yhteyteen. Logo tulee julkaista siinä muodossa kuin se on ohjelman kautta toimitettu (värejä, fontteja tai muotoa ei saa muuttaa). Education Finland -ohjelman logoa ei saa käyttää muulla tavoin ilman erikseen pyydettyä, kirjallista lupaa. Sitä ei voi myöskään luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön.

Jäsenet huolehtivat myös siitä, että suomalaisten viranomaisten logoja ei käytetä luvatta omassa markkinoinnissaan tai muussa viestinnässä.

 

Lisätietoja

Suomen maakuvatyön tavoitteet (Finland Toolbox)
Suomen maakuvapalvelut (UM)
Suomen laki, tekijänoikeudet
Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt (ICC 2011)